Court

Print

निगरानी संख्या 134, 2015-16 श्री टीपू सुल्तान व अन्य बनाम श्री गोपाल राम देवली व अन्य बावत मौजा शीषमबाडा परगना पछवादून तहसील विकासनगर जनपद देहरादून निर्णय दिनांक 18-01-2016

निगरानी संख्या 134, 2015-16 श्री टीपू सुल्तान व अन्य बनाम श्री गोपाल राम देवली व अन्य बावत मौजा शीषमबाडा परगना पछवादून तहसील विकासनगर जनपद देहरादून निर्णय दिनांक 18-01-2016 (2.2 MB)

Publish Date: 25-04-2016

Current Court